5/8/10

Tantarantana Composition

Tècnica mixta, 84x84 cm