Mandales

Un mandala (मण्डल), literalment «cercle» o «roda» en sànscrit, és un dibuix, pintura o baix relleu normalment amb trets geomètrics que es desenvolupa a partir d'un punt central o axial fins a formar normalment una figura circular o concèntrica. S'hi poden trobar punts o eixos de simetria de manera que tot el dibuix està subordinat i equidistant respecte d'aquest punt central.


Pikachu i l'Hermes fosc  (collage digital, 40x40cm)


Introspecció clarivident (collage digital, 40x40cm)

Als mandales, se'ls dona una significació mística i simbòlica.
 • Mística: Representen un tot i una unitat alhora. Amb el seu centre i les seves polaritats positives i negatives, totalment relacionades formant una dansa al voltant del centre. Podem arribar a la reflexió que el món i moltes de les figures que composen la vida són circulars o esfèriques. Ex: la terra, les partícules, les cèl·lules, els planetes, les pedres dels rius, el circuit del sistema solar, les galaxies... tot, absolutament, són mandales.
 • Simbòlica: Simbolitzen tot l'univers, explica la seva aparició, la seva existència i la seva desaparició. A tots els mandales la manifestació principal es troba en el centre; el seu objectiu és servir d'instrument de contemplació i de concentració, i els seus elements bàsics són figures geomètriques contraposades i concèntriques. El cercle exterior té sempre una funció unificadora. 

  El temple dels colors (collage digital, 40x40cm)


  Ou còsmic (collage digital, 40x40cm)


  Els llibres de mandales generalment obren camins cap a la reflexió sobre el món i sobre un mateix. N'hi ha de diferents orígens i són ideals per a la meditació. Pintar un mandala ens pot informar, entre altres coses, dels nostres estats d'ànim i de les nostres inquietuds. Ens hem d'autoconèixer molt bé per a llegir un mandala correctament i entendre què som i què ens manca.
  Nucli ocular (collage digital, 40x40cm)


  Foc i el camí aeri (collage digital, 40x40cm)

   Mai hem d'anar a buscar en el mandala només la vessant estètica; el què ens importa, és el què ens suggereix a nosaltres mateixos la figura i el perquè ho pintem. El mandala representa funcions tant meditatives com relaxants.
  S'utilitzen tant en l'edificació arquitectònica (baix relleus, rajoles, pintures, rosetons ...) com en les produccions plàstiques budistes.

  (Font: Viquipèdia)

  Protecció (collage digital, 40x40cm)  Roses (collage digital, 40x40cm)

  EXPOSICIÓ VIRTUAL DE MANDALES:

  +
  No es tracta de mandales estrictament geomètrics, sinó de mandales experimentals basats en el joc amb els conceptes que C.G. Jung aplica a les seves anàlisis alquímiques dels arquetipus i de l'inconscient col.lectiu.
  +
  Parlen de les oposicions estructurals tríada/quaternitat, caràcter agressiu/tou, celestial/tel.lúric, posicions i girs esquerra/dreta, elements foc/aigua, conscient/inconscient , i els respectius i eventuals cicles d'absorció, síntesi i diferenciació.
  +