NYC/BCN

Tècnica mixta, 120x84 cm

Obra presentada al concurs Bartcelona d'art contemporani. El tema a desenvolupar va ser "Barcelona-Nova York, dues imatges de la modernitat". L'obra es basa en una fusió visual dels tres conceptes: Barcelona/Nova York/Modernitat, i per desenvoupar-la es va usar com a mètode la superposició d'imatges en capes de materials i textures diferents.

El punt de partida fou una reutilització de l'esquema compositiu de l'obra "Contra-Composició XIII" de Theo van Doesburg, figura clau en el desenvolupament de la visualitat moderna.

detall 01 (bronx/eixample)

Com a segon temps de l'obra, hi van anar apareixent camps de color i masses relacionades d'alguna manera amb la topografia de la ciutat de Barcelona, i en concret una aproximació volumètrica a la tipologia de l'eixample Cerdà.

El tercer temps de l'obra es superposa per mitjà de l'aplicació de color blanc i fenedures al suport, i fa referència a la situació geogràfica de la ciutat de Nova York i el seu entorn (Jersey City, Newark, el Hudson, Long Island...)

detall 02 (richmond/montjuïc)

Finalment, s'inclou amb ironia una sèrie d'elements amb reminiscències compartides entre les dues ciutats: fragments de petxines, sorra de platja, i les bosses de shopping que fan referència a l'activitat comercial tant de Nova York com de Barcelona.


detall 03 (newark/tibidabo)